Ocupación pública

Estimados amigos y socios de la ACMVAL
Nos comunican esta información que podéis encontrar en la web
de la Generalitat Valenciana, otras ofertas a nivel nacional
PAZ Y ALEGRIA

Us enviem, a títol informatiu, aquesta informació publicada en la pàgina web de la Generalitat Valenciana, Prop Ocupació pública, per si és del vostre interès.

Salutacions cordials

LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA D’EDUCADOR EDUCACIÓ ESPECIAL C1-03 PER A ANTELLA, XÀTIVA, CARCAIXENT I SOLLANA* (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL) Anunci lloc de difícil cobertura

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle oposiciones;jsessionid=kdLphw5fhKF2H5k8kRR2rM2ml4XV1MTtmzTJGvQ7JdspTNn973Gm 1790230575!1521547615218?id_emp=63797

Professors de música en l’especialitat de Fagot (Xàbia/Jávea)* (BORSA DE TREBALL) [Bases i obertura de termini]

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones;jsessionid=hML8hw5R2vYvxtWnys1R6YnyGg62MbJmvh2HPGc1ySxr412kc71L!1790230575!1521547665966?id_emp=67633

Cos de professors tècnics de Formació Professional pel torn de persones amb discapacitat i procediment de selecció d’aspirants a llocs de treball docent en règim d’interinitat.* (Govern de castella-la Manxa: Conselleria d’Educació, Cultura i Esports) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones;jsessionid=Gvythw5pSMF29NG8JR3Fhn6GZWgR5Lyx2QqffQrZv3JPLLt26vm9!1790230575!1521547710736?id_emp=67636

Cos de professors tècnics de Formació Professional pel torn lliure, procediment per a l’adquisició de noves especialitats pels funcionaris de l’esmentat cos i procediment de selecció d’aspirants a llocs de treball docent en règim d’interinitat.* (Govern de castella-la Manxa: Conselleria d’Educació, Cultura i Esports) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=67637

Cos de professors d’Ensenyament Secundari pel torn de persones amb discapacitat i procediment de selecció d’aspirants a llocs de treball docent en règim d’interinitat*. (Govern de castella-la Manxa: Conselleria d’Educació, Cultura i Esports) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones;jsessionid=KLWnhw6d2Gxz2Vhp3zGyg2kh01051tc1dff2NJBJpTJGySy9NPlT!1790230575!1521547805993?id_emp=67630

Cos de professors d’Ensenyament Secundari pel torn lliure, procediment per a l’accés al cos de professors d’Ensenyament Secundari (accés a cos docent inclòs en grup de classificació superior), procediment per a l’adquisició de noves especialitats pels funcionaris de l’esmentat cos i procediment de selecció d’aspirants a llocs de treball docent en règim d’interinitat.* (Govern de castella-la Manxa: Conselleria d’Educació, Cultura i Esports) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones;jsessionid=tLKWhw6h12Mp2hQ947rGTLd9Hp1T2JlPyyCSfQLyWpP8ttyGzcl9!1790230575!1521547866167?id_emp=67635

Cos de professors d’Ensenyament Secundari, i cos de professors tècnics de Formació Professional.* (Govern de Navarra: Departament d.Educació) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones;jsessionid=9822hw6K5Msh8p6n4l5KY2PBv1ndDp3WLpLqw9kKXnkyNZ1N6np8!1790230575!1521547946223?id_emp=67647

Cuidadora escola infantil (Diputació Castelló) *(OPOSICIÓ)

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones;jsessionid=mgYphyXCnzPpYrwkrrlgvdVbJJqBmnFWdRZ1l13nlyLJbw41K3Jn!318581773!1521620962668?id_emp=67671

Tècnics/as d’educació infantil (Enguera)* (BORSA DE TREBALL) [Bases i obertura de termini]

http://www.gva.es/pdf/EP67665_es_amp.pdf

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones;jsessionid=W8LbhyYPhMNhZyrpGQtlZ1ClXNRbs5SNR4vqWZcDkg0bTqw7PdY9!318581773!1521621007336?id_emp=67665

Places de professors en Seccions bilingües d’espanyol en Centres educatius de Bulgària, Xina, Eslovàquia, Hongria, Polònia, República Txeca, Romania i Rússia per al curs 2018-2019
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/055065/ficha.html>*

Nacionales:

CANTABRIA: PUBLICADA CONVOCATORIA DE SECUNDARIA, FP y EOI 2018. Del 14 de Marzo al 02 de Abril

[1]https://web.magister.com/noticias/cantabria/

MADRID: PUBLICADA CONVOCATORIA DE SECUNDARIA, FP y EOI 2018. Plazo: Del 14 de Marzo al 5 de abril

[2]https://web.magister.com/noticias/madrid/

CASTILLA Y LEÓN: PUBLICADA CONVOCATORIA DE SECUNDARIA, FP y EOI 2018. Plazo: Del 08 al 27 de Marzo

[3]https://web.magister.com/noticias/cas_leon/

BALEARES: PUBLICADA CONVOCATORIA DE MAESTROS, SECUNDARIA y FP. Plazo: Del 07 al 21 de Marzo

[4]http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10786/606455/resolucion-de-la-directora-general-de-personal-doc

ASTURIAS: PUBLICADA CONVOCATORIA DE SECUNDARIA, FP y EOI. Plazo: hasta el 3 de abril de 2018

[5]https://sedemovil.asturias.es/bopa/2018/03/03/2018-02352.pdf

PAIS VASCO: PUBLICADA CONVOCATORIA DE SECUNDARIA, FP y EOI. Plazo: del 28 de febrero al 19 de marzo de 2018, ambos incluidos

[6]http://www.euskadi.eus/informacion/ope-2018-docentes-secundaria-y-formacion-profesional/web01-a3hhlair/es/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *