Ofertas laborales

*Comissions de servei dels cossos de Secundària i altres cossos*.
(Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (COMISSIÓ DE
SERVEI) [Bases i obertura de termini]

https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=70976


*Comissions de servei del cos de mestres. *(Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport) (COMISSIÓ DE SERVEI) [Bases i
obertura de termini]

https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=70970


*Educador Infantil* (Govern de Navarra: Departament de Presidència,
Justícia i Interior) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=70993

Convocatòria per a la realització de proves dirigides a l’obtenció de
les titulacions administratives de Capacitació per a l’Ensenyament en
Valencià, Capacitació per a l’Ensenyament en Llengües Estrangeres i
del Diploma de Mestre de Valencià*. Obri termini

https://www.gva.es/pdf/PR17602_es_amp.pdf

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17602

Monitors per a l’Escola d’Estiu*. (Morella) (BORSA DE TREBALL)
[Bases i obertura de termini]

https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=70972

*Professors del servei d’Ensenyament de Persones Adultes (EPA)
*(L’Olleria) (BORSA DE TREBALL) [Bases i obertura de termini]

https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=70950

¡CON LA CERTEZA DE CRISTO RESUCITADO, PAZ Y ALEGRÍA!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *